Prehľad o organizácii
Jednota, spotrebné družstvo Rimavská Sobota „v likvidácii“
979 01 Rimavská Sobota
00169013
2021168600
Nemá
nezistený
15.05.1992
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk Jednota, spotrebné družstvo Rimavská Sobota „v likvidácii“


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Tržby Jednota, spotrebné družstvo Rimavská Sobota „v likvidácii“


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením Jednota, spotrebné družstvo Rimavská Sobota „v likvidácii“


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA Jednota, spotrebné družstvo Rimavská Sobota „v likvidácii“


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Jednota, spotrebné družstvo Rimavská Sobota „v likvidácii“


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Jednota, spotrebné družstvo Rimavská Sobota „v likvidácii“


Likvidátor Jednota, spotrebné družstvo Rimavská Sobota „v likvidácii“


Predstavenstvo Jednota, spotrebné družstvo Rimavská Sobota „v likvidácii“


Predmet činnosti Jednota, spotrebné družstvo Rimavská Sobota „v likvidácii“


Kataster Jednota, spotrebné družstvo Rimavská Sobota „v likvidácii“


Skrátené výkazy Jednota, spotrebné družstvo Rimavská Sobota „v likvidácii“