Prehľad o organizácii
COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo
Svätotrojičné námestie 22, 963 01 Krupina
00169021
2020473950
SK2020473950
1000-1999 zamestnancov
08.02.1953
Maloobchod nešpecializ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,08
0,13
0,23
37,1 %
3,91 mil. €
29,6 %
2022/2021
145 mil. €
9,1 %
2022/2021
0,08
24,6 %
2022/2021
27 tis. €
-97,5 %
2022/2021
N/A

Zisk COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 mil. €
3,5 mil. €
3 mil. €
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
transparex.sk

Tržby COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
160 mil. €
140 mil. €
120 mil. €
100 mil. €
80 mil. €
transparex.sk
1,59
0,63
0,01
0,92

Zisk pred zdanením COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 mil. €
4 mil. €
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
transparex.sk

EBITDA COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
8 mil. €
7 mil. €
6 mil. €
5 mil. €
4 mil. €
3 mil. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo


Predstavenstvo COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo


Člen dozorného orgánu COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo


Predmet činnosti COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo


Kataster COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo


Skrátené výkazy COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo