Prehľad o organizácii
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
Bystrická 44, 966 81 Žarnovica
00169030
2020478086
SK2020478086
250-499 zamestnancov
19.07.1953
Maloobchod nešpecializ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,04
0,06
64,6 %
177 tis. €
122,1 %
2022/2021
38 mil. €
6,3 %
2022/2021
0,01
123,2 %
2022/2021
16,1 tis. €
382,1 %
2021/2020
N/A

Zisk COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
transparex.sk

Tržby COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
38 mil. €
36 mil. €
34 mil. €
32 mil. €
30 mil. €
transparex.sk
2,82
0,35
0,01
0,62

Zisk pred zdanením COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
transparex.sk

EBITDA COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 mil. €
900 tis. €
800 tis. €
700 tis. €
600 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo


Predstavenstvo COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo


Člen dozorného orgánu COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo


Predmet činnosti COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo


Kataster COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo


Skrátené výkazy COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo