Prehľad o organizácii
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo
Predmestská 71, 010 83 Žilina
00169048
2020449277
SK2020449277
500-999 zamestnancov
02.08.1953
Maloobchod nešpecializ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,05
0,09
0,23
39,8 %
2,18 mil. €
-11,3 %
2022/2021
125 mil. €
12,7 %
2022/2021
0,05
-22,4 %
2022/2021
150 tis. €
-62 %
2022/2021
N/A

Zisk COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2,6 mil. €
2,4 mil. €
2,2 mil. €
2 mil. €
1,8 mil. €
1,6 mil. €
1,4 mil. €
transparex.sk

Tržby COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
140 mil. €
120 mil. €
100 mil. €
80 mil. €
60 mil. €
transparex.sk
1,66
0,6
0,01
0,9

Zisk pred zdanením COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3,5 mil. €
3 mil. €
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
transparex.sk

EBITDA COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 mil. €
4,5 mil. €
4 mil. €
3,5 mil. €
3 mil. €
2,5 mil. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo


Predstavenstvo COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo


Člen dozorného orgánu COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo


Predmet činnosti COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo


Kataster COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo


Skrátené výkazy COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo