Prehľad o organizácii
Jednota, spotrebné družstvo
Jarmočná 343, 992 01 Modrý Kameň
00169056
2021171295
Nemá
nezistený
04.01.1970
06.06.2012
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Jednota, spotrebné družstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Jednota, spotrebné družstvo


Predstavenstvo Jednota, spotrebné družstvo


Predmet činnosti Jednota, spotrebné družstvo


Kataster Jednota, spotrebné družstvo


Skrátené výkazy Jednota, spotrebné družstvo