Prehľad o organizácii
JEDNOTA, spotrebné družstvo Košice v likvidácii
Letná 40, Košice
00169064
2021114667
Nemá
2 zamestnanci
29.10.1974
Maloobchod nešpecializ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,02
-0,02
23,07
4,2 %
-7,9 tis. €
N/A
-0,02
N/A
N/A

Zisk JEDNOTA, spotrebné družstvo Košice v likvidácii


2016
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €
-12 tis. €
transparex.sk

Tržby JEDNOTA, spotrebné družstvo Košice v likvidácii


2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
0,98
0,96
n/a
23,71

Zisk pred zdanením JEDNOTA, spotrebné družstvo Košice v likvidácii


2016
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €
-12 tis. €
transparex.sk

EBITDA JEDNOTA, spotrebné družstvo Košice v likvidácii


2016
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €
-12 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod JEDNOTA, spotrebné družstvo Košice v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie JEDNOTA, spotrebné družstvo Košice v likvidácii


Predstavenstvo JEDNOTA, spotrebné družstvo Košice v likvidácii


Štatutárny orgán JEDNOTA, spotrebné družstvo Košice v likvidácii


Správca konkurznej podstaty JEDNOTA, spotrebné družstvo Košice v likvidácii


Predmet činnosti JEDNOTA, spotrebné družstvo Košice v likvidácii


Kataster JEDNOTA, spotrebné družstvo Košice v likvidácii


Skrátené výkazy JEDNOTA, spotrebné družstvo Košice v likvidácii