Prehľad o organizácii
Jednota, spotrebné družstvo Bardejov
087 32 Giraltovce
00169072
Nemá
05.12.1953
21.04.2006
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Jednota, spotrebné družstvo Bardejov


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Jednota, spotrebné družstvo Bardejov


Predstavenstvo Jednota, spotrebné družstvo Bardejov


Prokurista Jednota, spotrebné družstvo Bardejov


Predmet činnosti Jednota, spotrebné družstvo Bardejov


Kataster Jednota, spotrebné družstvo Bardejov