Prehľad o organizácii
COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo
Družstevná 24, 066 27 Humenné
00169081
2020510932
SK2020510932
150-199 zamestnancov
30.05.1953
Maloobchod nešpecializ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,02
0,04
0,1
40,6 %
144 tis. €
133,9 %
2022/2021
13,9 mil. €
7,5 %
2022/2021
0,02
119,8 %
2022/2021
7,66 tis. €
119 %
2021/2020
N/A

Zisk COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
14 mil. €
13,5 mil. €
13 mil. €
12,5 mil. €
12 mil. €
11,5 mil. €
transparex.sk
2,55
0,59
0,01
0,75

Zisk pred zdanením COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo


Predstavenstvo COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo


Člen dozorného orgánu COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo


Predmet činnosti COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo


Kataster COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo


Skrátené výkazy COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo