Prehľad o organizácii
COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo
Obchodná 2, 071 01 Michalovce
00169099
2020524891
SK2020524891
150-199 zamestnancov
23.03.1954
Maloobchod nešpecializ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0
0,01
0,1
43,3 %
33,4 tis. €
134,9 %
2022/2021
14,5 mil. €
3 %
2022/2021
0
134,7 %
2022/2021
76,7 tis. €
642,6 %
2022/2021
N/A

Zisk COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Tržby COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 mil. €
14,5 mil. €
14 mil. €
13,5 mil. €
13 mil. €
12,5 mil. €
transparex.sk
4,05
0,57
0,01
0,63

Zisk pred zdanením COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

EBITDA COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo


Predstavenstvo COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo


Člen dozorného orgánu COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo


Predmet činnosti COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo


Kataster COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo


Skrátené výkazy COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo