Prehľad o organizácii
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo
Námestie sv. Egídia 27, 058 01 Poprad
00169102
2020516806
SK2020516806
250-499 zamestnancov
18.12.1953
Maloobchod nešpecializ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,02
0,07
0,12
72,3 %
117 tis. €
152,7 %
2022/2021
24,8 mil. €
11,4 %
2022/2021
0,02
153,2 %
2022/2021
1,15 mil. €
-93 %
2022/2021
N/A

Zisk COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
transparex.sk

Tržby COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
26 mil. €
24 mil. €
22 mil. €
20 mil. €
18 mil. €
16 mil. €
14 mil. €
transparex.sk
3,61
0,28
0,01
0,83

Zisk pred zdanením COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
transparex.sk

EBITDA COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo


Predstavenstvo COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo


Člen dozorného orgánu COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo


Predmet činnosti COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo


Kataster COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo


Skrátené výkazy COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo