Prehľad o organizácii
COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo
Sládkovičova 58, 050 01 Revúca
00169129
2020500020
SK2020500020
150-199 zamestnancov
25.11.1953
Maloobchod nešpecializ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,03
0,04
0,72
38,8 %
122 tis. €
165,1 %
2022/2021
17,1 mil. €
10,5 %
2022/2021
0,03
135,9 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
18 mil. €
16 mil. €
14 mil. €
12 mil. €
10 mil. €
transparex.sk
12,85
0,61
0
1,24

Zisk pred zdanením COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo


Predstavenstvo COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo


Člen dozorného orgánu COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo


Predmet činnosti COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo


Kataster COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo


Skrátené výkazy COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo