Prehľad o organizácii
JEDNOTA, spotrebné družstvo Vranov nad Topľou v konkurze
Vranov nad Topľou
00169153
2020550114
Nemá
nezistený
12.02.1969
19.12.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod JEDNOTA, spotrebné družstvo Vranov nad Topľou v konkurze


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie JEDNOTA, spotrebné družstvo Vranov nad Topľou v konkurze


Likvidátor JEDNOTA, spotrebné družstvo Vranov nad Topľou v konkurze


Predstavenstvo JEDNOTA, spotrebné družstvo Vranov nad Topľou v konkurze


Správca konkurznej podstaty JEDNOTA, spotrebné družstvo Vranov nad Topľou v konkurze


Predmet činnosti JEDNOTA, spotrebné družstvo Vranov nad Topľou v konkurze


Kataster JEDNOTA, spotrebné družstvo Vranov nad Topľou v konkurze


Skrátené výkazy JEDNOTA, spotrebné družstvo Vranov nad Topľou v konkurze