Prehľad o organizácii
JEDNOTA, spotrebné družstvo Stará Ľubovňa
Levočská 1/335, 064 21 Stará Ľubovňa
00169161
2020550125
Nemá
nezistený
04.01.1970
29.02.2012
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod JEDNOTA, spotrebné družstvo Stará Ľubovňa


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie JEDNOTA, spotrebné družstvo Stará Ľubovňa


Predstavenstvo JEDNOTA, spotrebné družstvo Stará Ľubovňa


Predmet činnosti JEDNOTA, spotrebné družstvo Stará Ľubovňa


Kataster JEDNOTA, spotrebné družstvo Stará Ľubovňa


Skrátené výkazy JEDNOTA, spotrebné družstvo Stará Ľubovňa