Prehľad o organizácii
JEDNOTA, spotrebné družstvo Svidník v konkurze
089 01 Svidník
00169170
2020784106
Nemá
nezistený
04.01.1970
Maloobchod nešpecializ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk JEDNOTA, spotrebné družstvo Svidník v konkurze


2019
2020
2021
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Tržby JEDNOTA, spotrebné družstvo Svidník v konkurze


2019
2020
2021
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením JEDNOTA, spotrebné družstvo Svidník v konkurze


2019
2020
2021
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA JEDNOTA, spotrebné družstvo Svidník v konkurze


2019
2020
2021
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod JEDNOTA, spotrebné družstvo Svidník v konkurze


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie JEDNOTA, spotrebné družstvo Svidník v konkurze


Predstavenstvo JEDNOTA, spotrebné družstvo Svidník v konkurze


Správca konkurznej podstaty JEDNOTA, spotrebné družstvo Svidník v konkurze


Predmet činnosti JEDNOTA, spotrebné družstvo Svidník v konkurze


Kataster JEDNOTA, spotrebné družstvo Svidník v konkurze


Skrátené výkazy JEDNOTA, spotrebné družstvo Svidník v konkurze