Prehľad o organizácii
Slovenský zväz spotrebných družstiev
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava
00169188
Nemá
29.07.1993
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Slovenský zväz spotrebných družstiev


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Slovenský zväz spotrebných družstiev


Predmet činnosti Slovenský zväz spotrebných družstiev


Kataster Slovenský zväz spotrebných družstiev