Prehľad o organizácii
Obec Krakovany
Krakovany, Námestie sv. Mikuláša 406/4
00312681
2020530908
Nemá
25-49 zamestnancov
01.07.1973
Všeobecná verejná správa
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
34,3 %
3,9 %
35,3 %
3,49 mil. €
2,29 mil. €
631 tis. €
1,78 mil. €
31,6 %
2021/2020
706 tis. €
7 %
2021/2020
1,15 mil. €
0,6 %
2021/2020
14,7 tis. €
14,3 mil. €
1 240,4 %
2022/2021

Výsledok hospodárenia Obec Krakovany


2016
2017
2018
2019
2020
2021
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

Celkové výnosy Obec Krakovany


2016
2017
2018
2019
2020
2021
1,8 mil. €
1,6 mil. €
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
transparex.sk

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Obec Krakovany


Starosta Obec Krakovany


Kataster Obec Krakovany