Prehľad o organizácii
Obec Štrba
Štrba, Ul. hlavná 188/67
00326615
2021212765
Nemá
25-49 zamestnancov
01.07.1973
Všeobecná verejná správa
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
79,3 %
33,7 %
1,9 %
10,4 mil. €
2,17 mil. €
-518 tis. €
3,24 mil. €
-4,8 %
2021/2020
2,4 mil. €
-3,3 %
2021/2020
3,76 mil. €
9,1 %
2021/2020
0 €
10,6 mil. €
-87,4 %
2022/2021

Výsledok hospodárenia Obec Štrba


2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €
transparex.sk

Celkové výnosy Obec Štrba


2016
2017
2018
2019
2020
2021
3,6 mil. €
3,4 mil. €
3,2 mil. €
3 mil. €
2,8 mil. €
2,6 mil. €
transparex.sk

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Obec Štrba


Starosta Obec Štrba


Kataster Obec Štrba