Prehľad o organizácii
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Banská Bystrica, Cesta k nemocnici 622/1, 97556, Slovenská republika
00606979
2021085759
SK2021085759
150-199 zamestnancov
01.01.1995
Usmerňov.sociál.služ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
9,31 tis. €
9,7 mil. €
-65,5 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici


Regionálny hygienik Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici


Poverená osoba Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici


Zriaďovateľ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici


Predmet činnosti Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici


Kataster Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici


Skrátené výkazy Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici