Moja zóna
MGP, spol. s r.o.
Šustekova 2, 851 04 Bratislava
00684023
2020318289
SK2020318289
5-9 zamestnancov
27.09.1990
Veľkoobch.s farmac.tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,12
0,36
0
66 %
338 tis. €
-15,7 %
2020/2019
5,58 mil. €
1,6 %
2020/2019
0,12
-25,3 %
2020/2019
7,47 mil. €
-74,4 %
2021/2020
N/A

Zisk MGP, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €

Tržby MGP, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
6 mil. €
5 mil. €
4 mil. €
3 mil. €
2 mil. €

142,84
0,34
0,29
1,33

Zisk pred zdanením MGP, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €

EBITDA MGP, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod MGP, spol. s r.o.


Štatutári MGP, spol. s r.o.


Spoločníci MGP, spol. s r.o.


Predmety podnikania MGP, spol. s r.o.


Kataster MGP, spol. s r.o.


Skrátené výkazy MGP, spol. s r.o.