Prehľad o organizácii
MGP, spol. s r.o.
Šustekova 2, 851 04 Bratislava
00684023
2020318289
SK2020318289
5-9 zamestnancov
27.09.1990
Veľkoobch.s farmac.tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
0,07
0,18
0
63,7 %
181 tis. €
-46,5 %
2021/2020
5,64 mil. €
1 %
2021/2020
0,07
-45,8 %
2021/2020
11,2 mil. €
-43,2 %
2022/2021
N/A

Zisk MGP, spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby MGP, spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
6 mil. €
5,5 mil. €
5 mil. €
4,5 mil. €
4 mil. €
3,5 mil. €
transparex.sk
150,49
0,36
0,27
1,42

Zisk pred zdanením MGP, spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA MGP, spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod MGP, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MGP, spol. s r.o.


Konateľ MGP, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MGP, spol. s r.o.


Predmet činnosti MGP, spol. s r.o.


Kataster MGP, spol. s r.o.


Skrátené výkazy MGP, spol. s r.o.