Moja zóna
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Trenčín, Súdna 1996/15, 91196, Slovenská republika
00738301
2021332357
SK2021332357
250-499 zamestnancov
01.02.2001
Čin.nemocníc
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
13,9 tis. €
36,3 %
2021/2020
26,3 mil. €
64,4 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody


Riaditeľ Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody


Zriaďovateľ Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody


Predmet činnosti Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody


Kataster Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody


Skrátené výkazy Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody