Prehľad o organizácii
Obec Utekáč
Utekáč, Utekáč 848/52
17067430
2020464853
Nemá
5-9 zamestnancov
01.01.1993
Všeobecná verejná správa
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
78,9 %
30,4 %
24,4 %
3,02 mil. €
635 tis. €
50,3 tis. €
765 tis. €
34 %
2021/2020
438 tis. €
23 %
2021/2020
715 tis. €
34,4 %
2021/2020
N/A
3,54 mil. €
15,1 %
2022/2021

Výsledok hospodárenia Obec Utekáč


2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Celkové výnosy Obec Utekáč


2016
2017
2018
2019
2020
2021
800 tis. €
700 tis. €
600 tis. €
500 tis. €
400 tis. €
transparex.sk

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Obec Utekáč


Štatutárny orgán Obec Utekáč


Kataster Obec Utekáč