Moja zóna
2U spol. s r.o.
Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov
17315786
2020299732
SK2020299732
5-9 zamestnancov
24.05.1991
Výr.ost.textilu i.n.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,05
0,06
2,77
13,8 %
15 tis. €
-63,9 %
2020/2019
512 tis. €
-22,1 %
2020/2019
0,05
-59,4 %
2020/2019
631 tis. €
-54,3 %
2021/2020
N/A

Zisk 2U spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

Tržby 2U spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
700 tis. €
650 tis. €
600 tis. €
550 tis. €
500 tis. €

39,68
0,86
0,05
7,84

Zisk pred zdanením 2U spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

EBITDA 2U spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €

Koneční uživatelia výhod 2U spol. s r.o.


Štatutári 2U spol. s r.o.


Spoločníci 2U spol. s r.o.


Predmety podnikania 2U spol. s r.o.


Kataster 2U spol. s r.o.


Skrátené výkazy 2U spol. s r.o.