Prehľad o organizácii
2U spol. s r.o.
Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov
17315786
2020299732
SK2020299732
5-9 zamestnancov
24.05.1991
Výr.ost.textilu i.n.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,13
0,24
1,34
47,5 %
91,5 tis. €
263,5 %
2022/2021
800 tis. €
59,7 %
2022/2021
0,13
231,4 %
2022/2021
732 tis. €
-86 %
2022/2021
N/A

Zisk 2U spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby 2U spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
800 tis. €
700 tis. €
600 tis. €
500 tis. €
transparex.sk
56,87
0,53
0,02
3,59

Zisk pred zdanením 2U spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

EBITDA 2U spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod 2U spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie 2U spol. s r.o.


Konateľ 2U spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. 2U spol. s r.o.


Predmet činnosti 2U spol. s r.o.


Kataster 2U spol. s r.o.


Skrátené výkazy 2U spol. s r.o.