Prehľad o organizácii
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Šafárikovo námestie 76/3, 81102, Slovenská republika
17330190
2020838182
SK2020838182
150-199 zamestnancov
01.10.1991
Pohrebné a súvis.služby
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
30,3 tis. €
52,3 %
2021/2020
16 mil. €
46,4 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy


Riaditeľ MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy


Zriaďovateľ MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy


Predmet činnosti MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy


Kataster MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy


Skrátené výkazy MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy