Moja zóna
Edenred Slovakia, s. r. o.
Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislava 215
31328695
2020312294
SK2020312294
10-19 zamestnancov
20.07.1992
Ost.pom.čin.fin.služieb
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,25
-0,35
0,3
26,2 %
-15,8 mil. €
-130 %
2020/2019
1,76 mil. €
0 %
2020/2019
-0,25
-137,5 %
2020/2019
5,45 mil. €
-40,1 %
2021/2020
N/A

Zisk Edenred Slovakia, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
60 mil. €
40 mil. €
20 mil. €
0 €
-20 mil. €

Tržby Edenred Slovakia, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
15 mil. €
10 mil. €
5 mil. €
0 €

68,9
0,74
0
0,29

Zisk pred zdanením Edenred Slovakia, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
80 mil. €
60 mil. €
40 mil. €
20 mil. €
0 €
-20 mil. €

EBITDA Edenred Slovakia, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
6 mil. €
4 mil. €
2 mil. €
0 €
-2 mil. €

Koneční uživatelia výhod Edenred Slovakia, s. r. o.


Štatutári Edenred Slovakia, s. r. o.


Spoločníci Edenred Slovakia, s. r. o.


Predmety podnikania Edenred Slovakia, s. r. o.


Kataster Edenred Slovakia, s. r. o.


Skrátené výkazy Edenred Slovakia, s. r. o.