Moja zóna
Sano - Moderná výživa zvierat s.r.o.
Dlhé Diely I. 23/a, 841 04 Bratislava
31354190
2020315143
SK2020315143
5-9 zamestnancov
02.07.1993
Nešpecializ.veľkoobchod
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,14
0,15
16,8
4,5 %
375 tis. €
-23,2 %
2021/2020
3,52 mil. €
-1,8 %
2021/2020
0,14
-32,6 %
2021/2020
564 tis. €
-69,2 %
2020/2019
N/A

Zisk Sano - Moderná výživa zvierat s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €

Tržby Sano - Moderná výživa zvierat s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 mil. €
3,5 mil. €
3 mil. €
2,5 mil. €
2 mil. €

375,02
0,96
0,25
21,48

Zisk pred zdanením Sano - Moderná výživa zvierat s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €

EBITDA Sano - Moderná výživa zvierat s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
700 tis. €
600 tis. €
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €

Koneční uživatelia výhod Sano - Moderná výživa zvierat s.r.o.


Štatutári Sano - Moderná výživa zvierat s.r.o.


Spoločníci Sano - Moderná výživa zvierat s.r.o.


Predmety podnikania Sano - Moderná výživa zvierat s.r.o.


Kataster Sano - Moderná výživa zvierat s.r.o.


Skrátené výkazy Sano - Moderná výživa zvierat s.r.o.