Moja zóna
BIOLIFE spol. s r.o.
Matúškovská cesta 884, 924 00 Galanta
31431747
2020370583
SK2020370583
25-49 zamestnancov
30.03.1993
Veľkoobchod s poľ.stroj.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,04
0,24
66 %
95,8 tis. €
45,1 %
2021/2020
11,7 mil. €
7,3 %
2021/2020
0,01
12,4 %
2021/2020
25,8 mil. €
-97,7 %
2021/2020
N/A

Zisk BIOLIFE spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €

Tržby BIOLIFE spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
25 mil. €
20 mil. €
15 mil. €
10 mil. €

8,28
0,34
0,08
1,27

Zisk pred zdanením BIOLIFE spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €

EBITDA BIOLIFE spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €

Koneční uživatelia výhod BIOLIFE spol. s r.o.


Štatutári BIOLIFE spol. s r.o.


Spoločníci BIOLIFE spol. s r.o.


Predmety podnikania BIOLIFE spol. s r.o.


Kataster BIOLIFE spol. s r.o.


Skrátené výkazy BIOLIFE spol. s r.o.