Prehľad o organizácii
Kartík a spol. s r.o.
Sásovská cesta 83, 974 01 Banská Bystrica
31577288
2020460013
SK2020460013
1 zamestnanec
30.12.1992
Zemné práce
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,2
0,68
0
129,8 %
-37,1 tis. €
25 %
2021/2020
4,5 tis. €
0 %
2021/2020
-0,2
22,4 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk Kartík a spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Tržby Kartík a spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

-8,22
-0,3
15,33
0,45

Zisk pred zdanením Kartík a spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

EBITDA Kartík a spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Kartík a spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Kartík a spol. s r.o.


Konateľ Kartík a spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Kartík a spol. s r.o.


Predmet činnosti Kartík a spol. s r.o.


Kataster Kartík a spol. s r.o.


Skrátené výkazy Kartík a spol. s r.o.