Moja zóna
Brantner Fatra s.r.o.
Ul. Robotnícka 20, 036 01 Martin
31578861
2020432315
SK2020432315
150-199 zamestnancov
22.01.1993
Spracúv.bezp.odpadu
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,09
0,14
1,62
33,8 %
887 tis. €
17,1 %
2021/2020
9,3 mil. €
13,9 %
2021/2020
0,09
15,9 %
2021/2020
15,4 mil. €
-2,2 %
2021/2020
N/A

Zisk Brantner Fatra s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1,1 mil. €
1 mil. €
900 tis. €
800 tis. €
700 tis. €

Tržby Brantner Fatra s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 mil. €
9 mil. €
8 mil. €
7 mil. €
6 mil. €

96,79
0,66
0,11
1,77

Zisk pred zdanením Brantner Fatra s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1,4 mil. €
1,3 mil. €
1,2 mil. €
1,1 mil. €
1 mil. €
900 tis. €

EBITDA Brantner Fatra s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2,3 mil. €
2,2 mil. €
2,1 mil. €
2 mil. €
1,9 mil. €
1,8 mil. €

Koneční uživatelia výhod Brantner Fatra s.r.o.


Štatutári Brantner Fatra s.r.o.


Spoločníci Brantner Fatra s.r.o.


Predmety podnikania Brantner Fatra s.r.o.


Kataster Brantner Fatra s.r.o.


Skrátené výkazy Brantner Fatra s.r.o.