Prehľad o organizácii
Brantner Fatra s.r.o.
Ul. Robotnícka 20, 036 01 Martin
31578861
2020432315
SK2020432315
150-199 zamestnancov
22.01.1993
Spracúv.bezp.odpadu
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,11
0,16
1,52
32,9 %
1,07 mil. €
20,3 %
2022/2021
9,97 mil. €
7,3 %
2022/2021
0,11
16,9 %
2022/2021
17,2 mil. €
-97,8 %
2022/2021
N/A

Zisk Brantner Fatra s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,1 mil. €
1 mil. €
900 tis. €
800 tis. €
700 tis. €
transparex.sk

Tržby Brantner Fatra s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 mil. €
9,5 mil. €
9 mil. €
8,5 mil. €
8 mil. €
7,5 mil. €
transparex.sk
100,97
0,67
0,12
1,88

Zisk pred zdanením Brantner Fatra s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,4 mil. €
1,3 mil. €
1,2 mil. €
1,1 mil. €
1 mil. €
900 tis. €
transparex.sk

EBITDA Brantner Fatra s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2,3 mil. €
2,2 mil. €
2,1 mil. €
2 mil. €
1,9 mil. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Brantner Fatra s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Brantner Fatra s.r.o.


Konateľ Brantner Fatra s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Brantner Fatra s.r.o.


Prokurista Brantner Fatra s.r.o.


Predmet činnosti Brantner Fatra s.r.o.


Kataster Brantner Fatra s.r.o.


Skrátené výkazy Brantner Fatra s.r.o.