Prehľad o organizácii
Schrack Technik s.r.o.
Ivánska cesta 10/C, 821 04 Bratislava
31610919
2020433734
SK2020433734
50-99 zamestnancov
21.07.1994
Veľkoob.s elektron.zar.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,29
0,51
0,5
43 %
1,83 mil. €
109,5 %
2022/2021
20,7 mil. €
37,9 %
2022/2021
0,29
85 %
2022/2021
37,5 mil. €
-77,1 %
2021/2020
N/A

Zisk Schrack Technik s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby Schrack Technik s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
22 mil. €
20 mil. €
18 mil. €
16 mil. €
14 mil. €
12 mil. €
transparex.sk
10,83
0,57
0,18
2,21

Zisk pred zdanením Schrack Technik s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA Schrack Technik s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3 mil. €
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Schrack Technik s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Schrack Technik s.r.o.


Konateľ Schrack Technik s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Schrack Technik s.r.o.


Prokurista Schrack Technik s.r.o.


Predmet činnosti Schrack Technik s.r.o.


Kataster Schrack Technik s.r.o.


Skrátené výkazy Schrack Technik s.r.o.