Moja zóna
Schrack Technik s.r.o.
Ivánska cesta 10/C, 821 04 Bratislava
31610919
2020433734
SK2020433734
25-49 zamestnancov
21.07.1994
Veľkoob.s elektron.zar.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,16
0,33
0,65
52,6 %
871 tis. €
34,6 %
2021/2020
15 mil. €
4,6 %
2021/2020
0,16
28,8 %
2021/2020
35,4 mil. €
-99,9 %
2021/2020
N/A

Zisk Schrack Technik s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €

Tržby Schrack Technik s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
18 mil. €
16 mil. €
14 mil. €
12 mil. €
10 mil. €

7,95
0,47
0,18
1,8

Zisk pred zdanením Schrack Technik s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €

EBITDA Schrack Technik s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €

Koneční uživatelia výhod Schrack Technik s.r.o.


Štatutári Schrack Technik s.r.o.


Spoločníci Schrack Technik s.r.o.


Predmety podnikania Schrack Technik s.r.o.


Kataster Schrack Technik s.r.o.


Skrátené výkazy Schrack Technik s.r.o.