Moja zóna
K.O.CH.S. spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov
Strojnícka 12, 080 06 Prešov
31649505
2020518874
SK2020518874
5-9 zamestnancov
19.03.1992
Nešpecializ.veľkoobchod
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
0,04
0,31
107,9 %
-3,48 tis. €
-3 903,4 %
2020/2019
132 tis. €
-88,4 %
2020/2019
-0
-4 500,9 %
2020/2019
26,3 tis. €
164,3 %
2021/2020
N/A

Zisk K.O.CH.S. spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €

Tržby K.O.CH.S. spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
5 mil. €
4 mil. €
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €

-12,57
-0,08
1,2
2,26

Zisk pred zdanením K.O.CH.S. spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €

EBITDA K.O.CH.S. spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €

Koneční uživatelia výhod K.O.CH.S. spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov


Štatutári K.O.CH.S. spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov


Spoločníci K.O.CH.S. spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov


Predmety podnikania K.O.CH.S. spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov


Kataster K.O.CH.S. spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov


Skrátené výkazy K.O.CH.S. spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov