Prehľad o organizácii
K.O.CH.S. spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov
Strojnícka 12, 080 06 Prešov
31649505
2020518874
SK2020518874
5-9 zamestnancov
19.03.1992
Nešpecializ.veľkoobchod
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
-0,06
0,3
95,5 %
-1,54 tis. €
-187,1 %
2022/2021
198 tis. €
7,6 %
2022/2021
-0
-500 %
2022/2021
26,3 tis. €
164,3 %
2021/2020
N/A

Zisk K.O.CH.S. spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

Tržby K.O.CH.S. spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 mil. €
4 mil. €
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €
transparex.sk
3,61
0,05
0,72
0,93

Zisk pred zdanením K.O.CH.S. spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

EBITDA K.O.CH.S. spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod K.O.CH.S. spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie K.O.CH.S. spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov


Konateľ K.O.CH.S. spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov


Spoločník v.o.s. / s.r.o. K.O.CH.S. spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov


Predmet činnosti K.O.CH.S. spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov


Kataster K.O.CH.S. spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov


Skrátené výkazy K.O.CH.S. spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov