Moja zóna
MEDICAL GROUP SK a.s.
Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
31708030
2020481936
SK2020481936
50-99 zamestnancov
17.05.1995
Veľkoobch.s farmac.tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,1
0
91 %
249 tis. €
-33,7 %
2021/2020
118 mil. €
7,5 %
2021/2020
0,01
-33,9 %
2021/2020
249 mil. €
-77,5 %
2021/2020
N/A

Zisk MEDICAL GROUP SK a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €

Tržby MEDICAL GROUP SK a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
120 mil. €
110 mil. €
100 mil. €
90 mil. €
80 mil. €

1,47
0,09
0,17
1,05

Zisk pred zdanením MEDICAL GROUP SK a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €

EBITDA MEDICAL GROUP SK a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
3 mil. €
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €

Koneční uživatelia výhod MEDICAL GROUP SK a.s.


Štatutári MEDICAL GROUP SK a.s.


Spoločníci MEDICAL GROUP SK a.s.


Predmety podnikania MEDICAL GROUP SK a.s.


Kataster MEDICAL GROUP SK a.s.


Skrátené výkazy MEDICAL GROUP SK a.s.