Prehľad o organizácii
ViaPharma SK s. r. o.
Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
31708030
2020481936
SK2020481936
50-99 zamestnancov
17.05.1995
Veľkoobch.s farmac.tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,15
0,03
93,5 %
425 tis. €
70,8 %
2022/2021
134 mil. €
13,5 %
2022/2021
0,01
5,2 %
2022/2021
261 mil. €
-47,8 %
2022/2021
N/A

Zisk ViaPharma SK s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby ViaPharma SK s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
140 mil. €
130 mil. €
120 mil. €
110 mil. €
100 mil. €
90 mil. €
transparex.sk
1,72
0,06
0,08
1,02

Zisk pred zdanením ViaPharma SK s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €
transparex.sk

EBITDA ViaPharma SK s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3 mil. €
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod ViaPharma SK s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ViaPharma SK s. r. o.


Konateľ ViaPharma SK s. r. o.


Predstavenstvo ViaPharma SK s. r. o.


Člen dozorného orgánu ViaPharma SK s. r. o.


Jediný akcionár a.s. ViaPharma SK s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ViaPharma SK s. r. o.


Predmet činnosti ViaPharma SK s. r. o.


Kataster ViaPharma SK s. r. o.


Skrátené výkazy ViaPharma SK s. r. o.