Prehľad o organizácii
E L V A , spol. s r.o.
083 01 Jakubovany
31727581
2020524209
SK2020524209
2 zamestnanci
22.05.1996
Výroba ost.všeob.strojov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,72
-2,08
0,73
65,2 %
-22,2 tis. €
-1 %
2022/2021
171 tis. €
27,2 %
2022/2021
-0,72
-87,4 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk E L V A , spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby E L V A , spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
600 tis. €
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
transparex.sk
1,53
0,35
0,05
1,31

Zisk pred zdanením E L V A , spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA E L V A , spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod E L V A , spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie E L V A , spol. s r.o.


Konateľ E L V A , spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. E L V A , spol. s r.o.


Predmet činnosti E L V A , spol. s r.o.


Kataster E L V A , spol. s r.o.


Skrátené výkazy E L V A , spol. s r.o.