Moja zóna
E L V A , spol. s r.o.
083 01 Jakubovany
31727581
2020524209
SK2020524209
2 zamestnanci
22.05.1996
Výroba ost.všeob.strojov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,39
-0,67
0,68
42,3 %
-22 tis. €
-146,1 %
2021/2020
134 tis. €
-74,7 %
2021/2020
-0,39
-179,4 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk E L V A , spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €

Tržby E L V A , spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
600 tis. €
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €

4,72
0,58
0,06
1,9

Zisk pred zdanením E L V A , spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €

EBITDA E L V A , spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €

Koneční uživatelia výhod E L V A , spol. s r.o.


Štatutári E L V A , spol. s r.o.


Spoločníci E L V A , spol. s r.o.


Predmety podnikania E L V A , spol. s r.o.


Kataster E L V A , spol. s r.o.


Skrátené výkazy E L V A , spol. s r.o.