Moja zóna
AVAL BETA s.r.o. r.s.p.
Hroncova 1, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
31727972
2020482695
SK2020482695
100-149 zamestnancov
17.05.1996
Súkrom.bezpečnost.služ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,37
0,87
0,51
57,6 %
232 tis. €
4 503,7 %
2021/2020
1,41 mil. €
259,8 %
2021/2020
0,37
1 026,4 %
2021/2020
2,27 mil. €
-99,1 %
2021/2020
N/A

Zisk AVAL BETA s.r.o. r.s.p.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €

Tržby AVAL BETA s.r.o. r.s.p.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €

40,02
0,42
0,33
1,89

Zisk pred zdanením AVAL BETA s.r.o. r.s.p.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €

EBITDA AVAL BETA s.r.o. r.s.p.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €

Koneční uživatelia výhod AVAL BETA s.r.o. r.s.p.


Štatutári AVAL BETA s.r.o. r.s.p.


Spoločníci AVAL BETA s.r.o. r.s.p.


Predmety podnikania AVAL BETA s.r.o. r.s.p.


Kataster AVAL BETA s.r.o. r.s.p.


Skrátené výkazy AVAL BETA s.r.o. r.s.p.