Moja zóna
A. STAV, s.r.o.
Belehradská 2517/9, 040 12 Košice
31728316
2020483355
Nemá
nezistený
04.06.1996
04.10.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,57
7,32
0,07
107,8 %
-152 tis. €
-313,3 %
2016/2015
176 tis. €
-71,5 %
2016/2015
-0,57
-497,3 %
2016/2015
263 tis. €
N/A

Zisk A. STAV, s.r.o.


2014
2015
2016
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €

Tržby A. STAV, s.r.o.


2014
2015
2016
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €

-3,12
-0,08
0,65
0,51

Zisk pred zdanením A. STAV, s.r.o.


2014
2015
2016
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €

EBITDA A. STAV, s.r.o.


2014
2015
2016
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €

Koneční uživatelia výhod A. STAV, s.r.o.


Štatutári A. STAV, s.r.o.


Spoločníci A. STAV, s.r.o.


Predmety podnikania A. STAV, s.r.o.


Kataster A. STAV, s.r.o.


Skrátené výkazy A. STAV, s.r.o.