Moja zóna
RETRA spol. s r.o. v konkurze
Laborecká 1851/7, 066 01 Humenné
31728324
2021174760
Nemá
nezistený
04.06.1996
Zmiešané hospodárstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod RETRA spol. s r.o. v konkurze


Štatutári RETRA spol. s r.o. v konkurze


Spoločníci RETRA spol. s r.o. v konkurze


Predmety podnikania RETRA spol. s r.o. v konkurze


Kataster RETRA spol. s r.o. v konkurze


Skrátené výkazy RETRA spol. s r.o. v konkurze