Prehľad o organizácii
ATLAS, spol. s r.o.
Bratislavská 14, 079 01 Veľké Kapušany
31728367
2020508281
Nemá
nezistený
03.06.1996
04.11.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod ATLAS, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ATLAS, spol. s r.o.


Konateľ ATLAS, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ATLAS, spol. s r.o.


Predmet činnosti ATLAS, spol. s r.o.


Kataster ATLAS, spol. s r.o.


Skrátené výkazy ATLAS, spol. s r.o.