Moja zóna
ATLAS, spol. s r.o.
Bratislavská 14, 079 01 Veľké Kapušany
31728367
2020508281
Nemá
nezistený
03.06.1996
04.11.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod ATLAS, spol. s r.o.


Štatutári ATLAS, spol. s r.o.


Spoločníci ATLAS, spol. s r.o.


Predmety podnikania ATLAS, spol. s r.o.


Kataster ATLAS, spol. s r.o.


Skrátené výkazy ATLAS, spol. s r.o.