Moja zóna
GASCENTRUM, s.r.o.
Jarmočná 72/237, 064 01 Stará Ľubovňa
31728481
2020003337
SK2020003337
10-19 zamestnancov
03.06.1996
Inšt.kanal,výhrev.zar.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,02
0,03
1,11
38,6 %
9,16 tis. €
15,9 %
2021/2020
711 tis. €
-32,4 %
2021/2020
0,02
27,5 %
2021/2020
60,9 tis. €
-58 %
2020/2019
N/A

Zisk GASCENTRUM, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €

Tržby GASCENTRUM, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €

41,31
0,61
0,2
2,7

Zisk pred zdanením GASCENTRUM, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €

EBITDA GASCENTRUM, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod GASCENTRUM, s.r.o.


Štatutári GASCENTRUM, s.r.o.


Spoločníci GASCENTRUM, s.r.o.


Predmety podnikania GASCENTRUM, s.r.o.


Kataster GASCENTRUM, s.r.o.


Skrátené výkazy GASCENTRUM, s.r.o.