Moja zóna
QES, spoločnosť s ručením obmedzeným Poprad
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
31728561
2020655087
Nemá
nezistený
07.06.1996
14.02.2013
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod QES, spoločnosť s ručením obmedzeným Poprad


Štatutári QES, spoločnosť s ručením obmedzeným Poprad


Spoločníci QES, spoločnosť s ručením obmedzeným Poprad


Predmety podnikania QES, spoločnosť s ručením obmedzeným Poprad


Kataster QES, spoločnosť s ručením obmedzeným Poprad


Skrátené výkazy QES, spoločnosť s ručením obmedzeným Poprad