Moja zóna
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Kukorelliho 34, 066 28 Humenné
31728812
2020511559
SK2020511559
3-4 zamestnanci
01.07.1996
Dodávka pary,vzduchu
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,08
0,28
0,06
71,2 %
170 tis. €
2 321,1 %
2021/2020
8,43 mil. €
0,4 %
2021/2020
0,08
2 207,7 %
2021/2020
25,5 tis. €
N/A

Zisk Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €

Tržby Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
8,6 mil. €
8,4 mil. €
8,2 mil. €
8 mil. €
7,8 mil. €

0,76
0,29
0,15
0,98

Zisk pred zdanením Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €

EBITDA Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.


Štatutári Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.


Spoločníci Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.


Predmety podnikania Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.


Kataster Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.


Skrátené výkazy Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.