Moja zóna
KAPYTECH, s.r.o.
Exnárova 6630/33, 080 01 Prešov
31729681
2021351057
SK2021351057
nezistený
25.06.1996
Prenájom vlast.nehnuteľ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
-0
-122 €
-100 %
2021/2020
5 tis. €
-88,2 %
2021/2020
-0
-100 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk KAPYTECH, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby KAPYTECH, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

65,26
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením KAPYTECH, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
transparex.sk

EBITDA KAPYTECH, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod KAPYTECH, s.r.o.


Štatutári KAPYTECH, s.r.o.


Spoločníci KAPYTECH, s.r.o.


Predmety podnikania KAPYTECH, s.r.o.


Kataster KAPYTECH, s.r.o.


Skrátené výkazy KAPYTECH, s.r.o.