Moja zóna
TATRA-AGROLEV, s.r.o.
Okružná 787/18, 058 01 Poprad
31729797
2020502506
SK2020502506
25-49 zamestnancov
28.06.1996
Chov dojníc
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
-0
-0,01
-0,07
75,7 %
-9,46 tis. €
8,8 %
2021/2020
1,84 mil. €
-6,3 %
2021/2020
-0
9,6 %
2021/2020
N/A
1,6 mil. €

Zisk TATRA-AGROLEV, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
-500 tis. €

Tržby TATRA-AGROLEV, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
3,5 mil. €
3 mil. €
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €

4,82
0,24
0,14
0,72

Zisk pred zdanením TATRA-AGROLEV, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €

EBITDA TATRA-AGROLEV, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €

Koneční uživatelia výhod TATRA-AGROLEV, s.r.o.


Štatutári TATRA-AGROLEV, s.r.o.


Spoločníci TATRA-AGROLEV, s.r.o.


Predmety podnikania TATRA-AGROLEV, s.r.o.


Kataster TATRA-AGROLEV, s.r.o.


Skrátené výkazy TATRA-AGROLEV, s.r.o.