Moja zóna
QUALI SLOVAKIA, s.r.o.
Vrbová 413/10, 900 43 Hamuliakovo
31729878
2020515233
SK2020515233
nezistený
28.06.1996
Poraden.čin.v podnikaní
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,95
-1,51
0,45
37,1 %
-4,71 tis. €
66,7 %
2021/2020
3,79 tis. €
-40,8 %
2021/2020
-0,95
34,5 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk QUALI SLOVAKIA, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €

Tržby QUALI SLOVAKIA, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €

0,23
0,63
n/a
2,19

Zisk pred zdanením QUALI SLOVAKIA, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €

EBITDA QUALI SLOVAKIA, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €

Koneční uživatelia výhod QUALI SLOVAKIA, s.r.o.


Štatutári QUALI SLOVAKIA, s.r.o.


Spoločníci QUALI SLOVAKIA, s.r.o.


Predmety podnikania QUALI SLOVAKIA, s.r.o.


Kataster QUALI SLOVAKIA, s.r.o.


Skrátené výkazy QUALI SLOVAKIA, s.r.o.