Prehľad o organizácii
MIDOS, s.r.o. v likvidácii
Kláštorská 36, 054 01 Levoča
31730035
Nemá
01.07.1996
15.03.2005
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod MIDOS, s.r.o. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MIDOS, s.r.o. v likvidácii


Konateľ MIDOS, s.r.o. v likvidácii


Likvidátor MIDOS, s.r.o. v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MIDOS, s.r.o. v likvidácii


Predmet činnosti MIDOS, s.r.o. v likvidácii


Kataster MIDOS, s.r.o. v likvidácii