Prehľad o organizácii
KORIES - MOSS, spol. s r.o.
Lipová 460/108, 951 93 Topoľčianky
31730116
2020489724
Nemá
nezistený
26.06.1996
16.02.2013
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod KORIES - MOSS, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KORIES - MOSS, spol. s r.o.


Konateľ KORIES - MOSS, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. KORIES - MOSS, spol. s r.o.


Predmet činnosti KORIES - MOSS, spol. s r.o.


Kataster KORIES - MOSS, spol. s r.o.


Skrátené výkazy KORIES - MOSS, spol. s r.o.