Moja zóna
METALCOM Čadca, s.r.o.
023 12 Svrčinovec
31730159
2020527256
SK2020527256
20-24 zamestnancov
03.07.1996
Veľkoob.so železiar.tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,06
0,08
0,01
27,8 %
461 tis. €
5,7 %
2021/2020
7,24 mil. €
46,4 %
2021/2020
0,06
-13,3 %
2021/2020
34,7 tis. €
66,2 %
2020/2019
N/A

Zisk METALCOM Čadca, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €

Tržby METALCOM Čadca, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
8 mil. €
7 mil. €
6 mil. €
5 mil. €
4 mil. €
3 mil. €

37,31
0,72
0,23
2,59

Zisk pred zdanením METALCOM Čadca, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €

EBITDA METALCOM Čadca, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod METALCOM Čadca, s.r.o.


Štatutári METALCOM Čadca, s.r.o.


Spoločníci METALCOM Čadca, s.r.o.


Predmety podnikania METALCOM Čadca, s.r.o.


Kataster METALCOM Čadca, s.r.o.


Skrátené výkazy METALCOM Čadca, s.r.o.