Moja zóna
LASTA, s.r.o.
Podháj 6139/53, 974 00 Banská Bystrica
31730558
2020482772
SK2020482772
2 zamestnanci
11.07.1996
Ost.pomocné obchod.čin.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
-0,41
0,19
0
316 %
-10,9 tis. €
-208,8 %
2021/2020
1,72 tis. €
-96,9 %
2021/2020
-0,41
-241,1 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk LASTA, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €

Tržby LASTA, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

-8,7
-2,16
6,25
0,13

Zisk pred zdanením LASTA, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €

EBITDA LASTA, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €

Koneční uživatelia výhod LASTA, s.r.o.


Štatutári LASTA, s.r.o.


Spoločníci LASTA, s.r.o.


Predmety podnikania LASTA, s.r.o.


Kataster LASTA, s.r.o.


Skrátené výkazy LASTA, s.r.o.