Moja zóna
ILD SK, spol. s r.o.
Považská 38, 040 11 Košice
31730566
2020482662
SK2020482662
10-19 zamestnancov
11.07.1996
Inžinierske čin,poraden.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,11
0,93
0,06
88,1 %
129 tis. €
27 %
2021/2020
2,22 mil. €
-14,7 %
2021/2020
0,11
137,6 %
2021/2020
18,3 mil. €
N/A

Zisk ILD SK, spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €

Tržby ILD SK, spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
15 mil. €
10 mil. €
5 mil. €
0 €

13,52
0,12
0,13
0,69

Zisk pred zdanením ILD SK, spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €

EBITDA ILD SK, spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod ILD SK, spol. s r.o.


Štatutári ILD SK, spol. s r.o.


Spoločníci ILD SK, spol. s r.o.


Predmety podnikania ILD SK, spol. s r.o.


Kataster ILD SK, spol. s r.o.


Skrátené výkazy ILD SK, spol. s r.o.