Moja zóna
LIVONEC, s.r.o.
Hraničná 13, 058 01 Poprad
31730671
2020515266
Nemá
nezistený
10.07.1996
Ost.odborné čin.i.n.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-78,17
0
0
1 741 872,4 %
-2,27 tis. €
74,6 %
2021/2020
N/A
-78,17
-230,5 %
2021/2020
8,77 tis. €
N/A

Zisk LIVONEC, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
transparex.sk

Tržby LIVONEC, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk

n/a
-17 417,72
n/a
0,17

Zisk pred zdanením LIVONEC, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
transparex.sk

EBITDA LIVONEC, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod LIVONEC, s.r.o.


Štatutári LIVONEC, s.r.o.


Spoločníci LIVONEC, s.r.o.


Predmety podnikania LIVONEC, s.r.o.


Kataster LIVONEC, s.r.o.


Skrátené výkazy LIVONEC, s.r.o.