Moja zóna
LEGURA, s. r. o.
Hálkova 3, 010 01 Žilina
31730752
2020489064
Nemá
nezistený
16.07.1996
31.01.2018
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
0,01
0,01
106,2 %
-1,98 tis. €
51,4 %
2016/2015
2,51 tis. €
-0
59,1 %
2016/2015
N/A
N/A

Zisk LEGURA, s. r. o.


2014
2015
2016
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €

Tržby LEGURA, s. r. o.


2014
2015
2016
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €

n/a
-0,06
453,91
0,69

Zisk pred zdanením LEGURA, s. r. o.


2014
2015
2016
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €

EBITDA LEGURA, s. r. o.


2014
2015
2016
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €

Koneční uživatelia výhod LEGURA, s. r. o.


Štatutári LEGURA, s. r. o.


Spoločníci LEGURA, s. r. o.


Predmety podnikania LEGURA, s. r. o.


Kataster LEGURA, s. r. o.


Skrátené výkazy LEGURA, s. r. o.