Moja zóna
MILANKO spol. s r.o.
Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves
31731244
2020505190
SK2020505190
25-49 zamestnancov
23.07.1996
Výst.neobytných budov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,1
0,15
0,95
31,6 %
395 tis. €
47,7 %
2021/2020
8,32 mil. €
24 %
2021/2020
0,1
35,7 %
2021/2020
20,4 mil. €
-99,3 %
2021/2020
N/A

Zisk MILANKO spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €

Tržby MILANKO spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 mil. €
9 mil. €
8 mil. €
7 mil. €
6 mil. €
5 mil. €

26,12
0,68
0,11
1,73

Zisk pred zdanením MILANKO spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €

EBITDA MILANKO spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod MILANKO spol. s r.o.


Štatutári MILANKO spol. s r.o.


Spoločníci MILANKO spol. s r.o.


Predmety podnikania MILANKO spol. s r.o.


Kataster MILANKO spol. s r.o.


Skrátené výkazy MILANKO spol. s r.o.